งานบริการของเรา

umt อูเบะ แมชชีนเนอรี่ ไทย มีความเกี่ยวข้องด้านการตลาดและงานบริการหลังขาย.

ให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

เราจำหน่ายอะไหล่มาตรฐานต้นฉบับ(บางรายการมีในโกดังสินค้า)

การตรวจสอบ วิเคราะห์ ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง

การยกเครื่องซ่อมแต่ละส่วนด้วยอะไหล่สเปคต้นตำหรับ.

การซ่อมหน้าพราเท็น โดยการเชื่อมและปาดผิวด้วยแมชชีนนิ่งเฉพาะทาง

umt อูเบะ แมชชีนเนอรี่ ไทย ตรวจสอบให้ฟรีไม่มีค่าบริการ มีใบรายการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมต่อไป เรามีทีมงานมากประสปการณ์สามารถทำกับเครื่องทั่วไปได้

งานการบริการ

พนักงานเราเองมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้พร้อมทุกแขนงงาน พร้อมช่างเทคนิคให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทางโทรศัพท์หรือเรียกฉุกเฉินออกปฏิบัติการงานสนาม งานบริการตรวจเช็ครายปีและการตรวจเทียบมารตราฐาน ดังกล่าวนี้เพื่อเป้าหมายให้เครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้เสมอ

อะไหล่ สำรอง

โดยปกติอะไหล่เป็นตัวสำคัญในงานซ่อมบำรุงสามารถแบ่งได้สองข้อใหญๆ

  • อะหลั่ยใช้ในงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันซึ่งสามารถวางแผนงานในการหยุดเครื่องได้
  • อะหลั่ยที่เสียแล้วเครื่องไม่สามารถใช้ได้เลย ส่งผลเสียต่อลูกค้าและผู้ให้บริการเอง

อย่างไรก็ดีเรามีอะไหล่เก็บไว้เป็นบางตัวหรือเรียกใช้บริการศูนย์ต่างๆของ อูเบะ ทั่วโลก เพื่อให้ได้เร็วที่สุดลดการสูญเสียเนื่องจากเครื่องเสีย

การอบรม DCM MINTENANCE SCHOOL

การฝึกอบรมให้กับลูกค้าก็เป็นการช่วยในงานซ่อมบำรุงได้ในระดับหนึ่ง ที่ทำการเรามีเครื่อง UB530iS พร้อมอุปกรณต่อพวงอัติโนมัติไว้ฝึกอบรม เรากำหนดหลักสูตรต่างๆเพื่อเิ่พิ่มความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม

เนื้อหาที่อบรม สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วนคือ

  • การควบคุมเครื่อง

การอบรมการควบคุมเครื่องทำให้รู้เบื้องต้นจนถึงการตั้งค่าต่างๆในแต่ละส่วนและความสัมพันธ์กันอย่างไรกับการผลิตงาน

  • การซ่อมบำรุง

มีเนื้อหาลงลึกถึงระบบและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆระบบไฟฟ้า แมคานิค ลม ระบบแรงดันไฮดรอลิกด์ หรืออุปกรณ์ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

Content infoRmation