เครื่องตัก น้ำอลูมิเนียมอัตโนมัติ,แบบรุ่น USL-

เครื่องรุ่น USL-02 สำหรับเครื่องฉีดอลูมิเนียม UB375iS

เครื่องรุ่น USL-03 สำหรับเครื่องฉีดอลูมิเนียม UB530iS

เครื่องรุ่น USL-04 สำหรับเครื่องฉีดอลูมิเนียม UB670iS

เครื่องรุ่น USL-05 สำหรับเครื่องฉีดอลูมิเนียม UB850iS .

[ เครื่องตัก น้ำอลูมิเนียม] [ SPRAYER DEVICE] [ EXTRACTOR DEVICE]

Content infoRmation