Vertical Squeeze Casting (VSC) เครื่องยิงแบบแนวตั้ง มีตั้งแต๋ 315ton~800ton

Horizontal die clamping Vertical Squeeze Casting (HVSC)

แคลมป์แม่พิมพ์แนวนอนยิงแบบแนวตั้ง มีตั้งแต่ 250ton~800ton.

การหล่อที่ลดข้อบกพร่องภายในแม่พิมพ์

เป็นเครื่องที่ออกแบบมาผลิตชิ้นงานที่ต้องอยู่ภายใต้แรงดึง แรงกดดัน แรงกระแทกสูงๆ.

ชิ้นงานมีคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน

ป้องกันการรวมตัวของอากาศและลดการสูญเสียอุณหภูมิ

ปิดแม่พิมพ์แบบสองจังหวะลดการล้อคอากาศในแม่พิมพ์

[ UBE-iS-series ] [ UBE-HVSC step]

Content infoRmation