เครื่องฉีด อลูมิเนียม iS series,UB375iS,UB530iS,UB670iS,UB850iS,UB850iSW

เป็นเครื่องมาตรฐาน ระบบควบคุมการยิงมีเสถียรภาพให้ได้ตามเป้าหมาย

เป็นเครื่องมีสมรรถนะสูง เป็นเครื่องในอุดมคติที่ใช้งานได้จริง

ใช้ถังสะสมแรงดันคู่ แยกกันระหว่างการควบคุมความเร็วในการยิงและการควบคุมแรงกดอัดอลูมิเนียม. S-DDV สามารถคุมความเร็วได้10ต่ำแหน่งในการยิงต่อครั้ง

ระบบปิดเปิดแม่พิมพ์มีกำลังสูงและพลาเท็นออกแบบให้มีความแข็งแกร่ง ปิดเปิดแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

หน้าจอควบคุมแบบสัมผัส สามารถปรับตั้งค่าต่างๆและรายงานแสดงผลค่าต่างๆ.

[ UBE-iS-series ] [ UBE-HVSC ]

Content infoRmation