เกี่ยวกับเรา

UBE MACHINERY THAI CO.,LTD ความเกี่ยวข้องด้านการขายและงานบริการหลังขาย และงานบริการต่างประเทศแถบอาเซียน หลักการทำงานคำนึงความปลอดภัยและความถูกต้อง.

เรามีบุคลากรมีประสปการณ์สามารถที่จะดูแลเครื่องฉีดอลูมิเนียม เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องรีดอลูมิเนียม ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่.

เรามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

เป้าหมายเพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมผลิตงานเสมอ 

Content infoRmation