ระบบปิดเปิดแม่พิมพ์แบบพลาเท็นคู่ ,UBEMAX UU series Line up 2500tons ~ 4000tons Ultra Large size

การออกแบบแน้นให้มีความคล่องตัวสูง ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด .

การสร้างแรงบีบอัดแม่พิมพ์จากกระบอกสูบไฮดรอลิกค์มีความเร็วรวดใช้เวลาอันสั้น

มีวงจรสนับสนุนประหยัดพลังงานปลดภาระออกในระหว่างการฉีดชิ้นงาน

การตั้งค่าฉีดงานมีหลายรูปแบบด้วยจอแบบสัมผัสใช้งานง่าย

ชุดฉีดพลาสติกมีความแม่นยำสูงใช้อุปกรณ์มาตราฐาน ให้แรงดันฉีดสูง

[ UBE-MD-series ] [ UBEMAX-ST-series ] [ UBEMAX-PZIII-series ] [ UBE-UU-series]

Content infoRmation