เครื่องฉีด พลาสติกแบบใช้มอเตอรไฟฟ้าขับ,MDS-IV series

การออกแบบชุดข้อพับปิดเปิดแม่พิมพ์ได้อย่างเร็ดเร็วและแข็งแรงแ่น่นหนา

อุปกรณ์ควบคุมการฉีดมีความแม่นยำสูงและมีเสถียรภาพ ใช้คอมพิวเตอร์รันบนวินโดว์หน้าจอแบบสัมผัส

การออกแบบชุดสกรู สามารถใช้งานได้หลากหลาย

ดำเนินการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ DIEPREST PROCESS .

มีตั้งแต่เครื่องขนาดกลางถึงขนาดใหญ่่

[ UBE-MD-series ][ UBEMAX-ST-series ] [ UBEMAX-PZIII-series ] [ UBE-UU-series]

Content infoRmation