รูปภาพ 2000US TON Extrusion press for aluminum alloy (Stem Slide Short Stroke type)

เครื่องรีด อลูมิเนียม อัลลอยด์ ทองแดง ขนาดที่ผลิต 1800UST ~ 9000UST

Extrusion press for aluminum alloy (capacity minimum 1800US tons) .

Extrusion press for copper alloy.

Single-action/Double-action/Direct extrusion/Indirect extrusion

เครื่องรีด อลูมิเนียมและทองแดง ผลิตจำหน่ายแล้วมากกว่า 500 เครื่อง ขนาดตั้งแต่1800ถึง9000USTons,รีดชิ้นงานมีคุณภาพสูง, เช่น รีดทรงกระบอก แท่ง ท่อ เป็นต้น

ผลิตและจำหน่ายมีประสปการณ์มากกว่า35ปี มีการค้นคว้าและพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามแก้ไขเพื่อให้คงสมรรถนะให้ดีเยี่ยม

[ UBE-iS Series] [ UBE-HVSC ]

 

Content infoRmation